Sdílejte s námi krátký videopříběh ODPOVĚDNĚ K PŘÍRODĚ, ODPOVĚDNĚ K DRUHÝM. Je o příležitostech, které přináší využití odpadů. Díky novým technologiím jsou odpady stále významnějším surovinovým zdrojem. 104 tisíce tun odpadu jsme v uplynulém roce přeměnili na surovinu a přispěli tak k ochraně vzácných přírodních zdrojů. Ale to není jediná příležitost, kterou odpady nabízejí. V denních stacionářích Ruka pro život o.p.s. vytváří lidé s mentálním a kombinovaným postižením výrobky z tříděných odpadů.

www.sita.cz/pf

Děkujeme všem, kteří s námi sdílejí odpovědný přístup k životnímu prostředí a k druhým.